Wanneer u de website van Audit Belgium Group bezoekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Privacybeleid

– Gebruiksvoorwaarden

De website van de Groep Audit Belgium en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de informatie, foto’s, grafieken, teksten die op www.groupeaudit.be worden gegeven, is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, heeft u geen recht om de Audit Belgium Group-website te gebruiken en dient u dit gebruik onmiddellijk te beëindigen.

Vrijstellingen van aansprakelijkheid: Van toepassing op de Groep Audit Belgium, op de entiteiten van het netwerk van Groupe Audit Associés en op de respectieve werknemers.

De inhoud op de Audit Belgium Group-site is louter informatief en kan geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig, professioneel advies vervangen. Voor vragen over een van haar of andere domeinen kan je een professional van de Audit Belgium Group raadplegen door een bericht te sturen naar [email protected].

De documenten gedownload van de website van de Audit Belgium Group zijn enkel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik of dat van uw medewerkers. Het gemaakte gebruik moet de rechten van de auteur of Groupe Audit respecteren.

Het gebruik van het Audit Group-logo is onderworpen aan voorafgaande toestemming.

Het gegevensprivacybeleid is van toepassing op alle informatie die u verstrekt tijdens het browsen op deze website van Groupe Audit Belgium.

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hun vertrouwelijkheid te bewaren.

– Informatie in onze professionele bestanden :

Deze staan ​​volledig los van onze site en de daarin opgenomen informatie is onderworpen aan het beroepsgeheim dat in de toepasselijke mate algemeen en absoluut is.


– Verzameling van persoonlijke gegevens:

Wanneer u de website van Audit Belgium Group bezoekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens. Groupe Audit Belgium verzamelt echter, bij uitzondering, uw persoonsgegevens om beter te kunnen inspelen op uw vragen in het kader van rekrutering.

In de rubriek “Vacatures & stages” kan je solliciteren op jobs en stages die op onze website zijn gepubliceerd. In dit geval verzamelen we de persoonlijke informatie die nodig is voor het wervingsproces voor hen en behouden we ons het recht voor om uw cv te bewaren voor toekomstige wervingsbehoeften. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft meegedeeld.

We verzamelen geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals mentale of fysieke gezondheid, strafblad, religieuze overtuigingen, etniciteit, ras, meningen van welke aard dan ook. De gegevens die in dit verband worden verstrekt en die de behoeften van het doel van onze rubriek overschrijden, worden automatisch verwijderd.

De elementen op uw persoonlijke profiel worden binnen 6 maanden vanaf het moment dat de aangeboden functie is ingevuld, beschermd en vernietigd.

Wat de werving betreft, kunnen de voorschriften inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens indien nodig worden gewijzigd en aangevuld, maar mogen ze in geen geval verder gaan dan het doel van de rubriek.

U kunt ons op elk moment vragen naar de inhoud van de informatie die we over u hebben, zodat deze kan worden gecorrigeerd of verwijderd door contact op te nemen met [email protected]